על הרשת הגאוגרפית

"הרשת הגאוגרפית" היא כתב עת אלקטרוני המפרסם מאמרים מקצועיים בעברית בכל תחומי הגאוגרפיה והמקצועות הנלווים. כתב העת יוצא לאור על ידי המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון בנגב. לכתב העת צוות עורכים כמפורט להלן, כל אחד או אחת מצוות העורכים מטפל בקבלת מאמרים לפרסום בתחומי התמחותו.

צוות העורכים מזמין את ציבור החוקרים במקצועות הגאוגרפיה והמקצועות הנלווים לפרסם את עבודותיהם המדעיות בעברית בכתב העת האלקטרוני "הרשת הגאוגרפית".

המאמרים שיוגשו לכתב העת יעברו רפרנטורה כמקובל (ראו דף הנחיות להגשת מאמרים). לאחר התקבלותם הם יתפרסמו באתר האינטרנט של כתב העת באופן מיידי. מידע על פרסומם יופץ בו ביום למאות מנויים דרך רשתות הדואר האלקטרוני. בעקבות הפרסום, המאמר יהיה זמין לקוראים בכל עת ובכל מקום ללא דמי מנוי.

מלבד ההפצה המהירה והנרחבת, הפרסום "ברשת הגאוגרפית" נהנה מיתרונות נוספים: פרסום גרפים צבעוניים ותמונות צבע, איתור מהיר של מילים ומושגים באמצעות תוכנת חיפוש, וזמינות של המאמרים ללא קשר לשעות הפתיחה של הספריות.

"הרשת הגאוגרפית" מזמינה את ציבור החוקרים להגיש את עבודותיהם לפרסום בכתב העת. העבודה תוגש לאחד מצוות העורכים על פי שיוך העבודה לתחומי הדעת הבאים:

פרופ' יוסי כץ גאוגרפיה היסטורית katzyo1@013.net
פרופ' יונתן לרון גאומורפולוגיה, גאולוגיה וקלימטולוגיה john@bgu.ac.il
פרופ' טל סבוראי מערכות מידע גאוגרפיות וחישה מרחוק tsvoray@bgu.ac.il
פרופ' מיכאל סופר גאוגרפיה כפרית soferm1@biu.ac.il
פרופ' שאול קרקובר גאוגרפיה עירונית, כלכלית ותכנון shaul@.bgu.ac.il
פרופ' נעם שובל גאוגרפיה של תיירות ופנאי noamshoval@mscc.huji.ac.il
פרופ' יצחק שנל גאוגרפיה חברתית-תרבותית schnell@post.tau.ac.il


חוקר שתחום הדעת של מחקרו איננו מיוצג ברשימה שלעיל מוזמן לשלוח את מאמרו לעורך הראשי פרופ' שאול קרקובר. כדי לשמור על עדכניות, כל מאמר שיתקבל יפורסם באתר וברשתות הדיוור באופן עצמאי וללא עיכובים מיותרים מיד לאחר העריכה הגראפית והלשונית.

בברכה,
פרופ' שאול קרקובר
בשם צוות העורכים

ISSN 1565-4958
כתב העת 'הרשת הגאוגרפית' מוכר ע"י הות"ת ככתב עת מדעי לצורך תקצוב האוניברסיטאות
כתובת: המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע 84105
טלפון: 08-6472001/2/3 shaul@bgu.ac.il e-mail: פקס: 08-6472821